SamboTree.com
Kano > Vasili Oschepkov
Vasili Oschepkov Students ( Sambo Tree Lineage ):
Anatoly Kharlampiev


SamboTree.com ( Sambo Lineage )